Behoefte aan kortstondige fietstellingen

23 november 2020

De fiets staat in het middelpunt van de belangstelling. Door de toenemende drukte in binnensteden en op toegangswegen, gecombineerd met nieuwe fietsvormen als de e-bike en de speed pedelec, nemen mensen steeds vaker de fiets. De steeds drukkere fietspaden vereisen een eigen verkeersmanagement en een uitbreiding van het fietspadennetwerk.

Om hun beleid nauwkeurig af te stemmen op het werkelijke dagelijks gebruik van de fietspaden, hebben gemeenten en provincies behoefte aan nauwkeurige werkelijke fietsdata en het liefst van meerdere locaties. Op diverse meetlocaties is een permanent fietstelmeetsysteem geïnstalleerd. Daarnaast maken overheden gebruik van veldwerkers die voor een korte periode van enkele uren handmatige fietstellingen verrichten om zo toch enige fietsdata op andere locaties te genereren.

De vraag naar zulke tijdelijke locatiemetingen groeit. Naast de behoefte aan inzicht in fietsdata van meerdere locaties, kan bijvoorbeeld een wegomlegging en welk gevolg dit heeft voor de drukte op het fietspad een reden voor een kortstondige meting zijn.  Of gemeenten willen kortstondige fietstellingen laten verrichten om gegenereerde fietsdata over meerdere locaties te combineren met beschikbare floating data.

De Signum is een semi-permanente oplossing en kan eenvoudig ingezet worden op iedere gewenste locatie voor een korte periode. Op deze manier kan 24/7 werkelijke data verzameld worden t.a.v. het aantal voertuigen op het fietspad, de fietsrichting, snelheden en tijdstippen met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, zelfs tijdens de spitsuren.

Wilt u meer weten over onze oplossing?
Wilt u meer weten over onze oplossing?

BLOG

Behoefte aan kortstondige fietstellingen

Met de Signum kunnen korte fietstellingen met een hoge nauwkeurigheid eenvoudig en relatief goedkoop uitgevoerd worden. 24/7 telt het systeem het aantal voertuigen op een fietspad met een nauwkeurigheid van meer dan 95%.

Lees verder »

Meer medewerkers op de fiets

De overheid wil het fietsen stimuleren, vooral om de bereikbaarheid te verbeteren en vanwege de klimaatvoordelen. Individuele medewerkers begrijpen dat, maar vinden vooral de persoonlijke voordelen zoals gezondheid, minder kosten en een betrouwbare reistijd belangrijker. Overheid en medewerkers hebben hetzelfde doel, maar hun argumenten verschillen in details. Een kwestie van betere communicatie of is er meer nodig?

Lees verder »

De E-bike grote invloed op fietsbranche

De verkopen van E-bikes stijgen sterk. Niet alleen aan 65-plussers, maar ook aan jongere mensen. Met de E-bike kunnen langere afstanden afgelegd worden en daarom biedt de E-bike mogelijkheden om meer mensen op de fiets te krijgen.

Lees verder »

Overheidsinitiatief Tour de Force

De fiets heeft in de komende jaren prioriteit binnen het mobiliteitsbeleid in Nederland. Met het overheidsinitiatief Tour de Force bekijken overheden, belangenorganisaties en bedrijven wat de belangrijkste uitdagingen zijn om het fietsen aantrekkelijker te maken en hoe hier slimme oplossingen voor gevonden kunnen worden.

Lees verder »