Wij meten de werkelijkheid

Cycledata voorziet u met de Signum van kwalitatieve werkelijke data van voertuigen op fietspaden. Wij doen dit met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, ook in de spitsuren en zonder enige toepassing van algoritmen. U krijgt inzicht in hoeveel voertuigen in welke richting, met welke snelheid en op welk tijdstip op het fietspad rijden.

Deze video is een visualisatie ter illustratie van de werking van de Signum. Er worden geen video-opnames gemaakt!

Blog

De E-bike grote invloed op fietsbranche 22 december 2020 De verkopen van E-bikes stijgen sterk. Niet alleen aan 65-plussers, maar ook aan jongere mensen. Met de E-bike kunnen langere afstanden afgelegd worden en daarom biedt de E-bike mogelijkheden om meer mensen op de fiets te krijgen.
Behoefte aan kortstondige fietstellingen 23 november 2020 Met de Signum kunnen korte fietstellingen met een hoge nauwkeurigheid eenvoudig en relatief goedkoop uitgevoerd worden. 24/7 telt het systeem het aantal voertuigen op een fietspad met een nauwkeurigheid van meer dan 95%.
Cycledata Signum voor fietsdata
Veilige fietspaden vragen om werkelijk gemeten fietsdata! 2 november 2020 “We hebben in Nederland ongeveer 6.200 kilometer aan fietspad, waarvan 80% niet berekend is op drukke groepen. Daar ontwikkelt zich langzaam een probleem, niet alleen omdat het steeds drukker wordt, maar ook omdat de snelheidsverschillen toenemen. Grote steden willen fietsen stimuleren als oplossing voor ruimtegebrek, om minder auto’s in de stad te hebben en op […]
De fiets ook na de crisis als veilig alternatief voor openbaar vervoer 3 september 2020 Al jaren proberen steden overal ter wereld hun inwoners te motiveren vaker de fiets te pakken. Tot hun eigen verbazing bereiken zij nu, tijdens de Coronacrisis, onverwacht hun doel: de fiets is veel veiliger voor de gezondheid dan het openbaar vervoer.
Meer medewerkers op de fiets 18 februari 2020 De overheid wil het fietsen stimuleren, vooral om de bereikbaarheid te verbeteren en vanwege de klimaatvoordelen. Individuele medewerkers begrijpen dat, maar vinden vooral de persoonlijke voordelen zoals gezondheid, minder kosten en een betrouwbare reistijd belangrijker. Overheid en medewerkers hebben hetzelfde doel, maar hun argumenten verschillen in details. Een kwestie van betere communicatie of is er meer nodig?
Overheidsinitiatief Tour de Force 27 december 2019 De fiets heeft in de komende jaren prioriteit binnen het mobiliteitsbeleid in Nederland. Met het overheidsinitiatief Tour de Force bekijken overheden, belangenorganisaties en bedrijven wat de belangrijkste uitdagingen zijn om het fietsen aantrekkelijker te maken en hoe hier slimme oplossingen voor gevonden kunnen worden.