Wij meten de werkelijkheid

Cycledata voorziet u met de Signum van kwalitatieve werkelijke data van voertuigen op fietspaden. Wij doen dit met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, ook in de spitsuren en zonder enige toepassing van algoritmen. U krijgt inzicht in hoeveel voertuigen in welke richting, met welke snelheid en op welk tijdstip op het fietspad rijden.

Deze video is een visualisatie ter illustratie van de werking van de Signum. Er worden geen video-opnames gemaakt!

Blog

fiets
Meer ruimte voor fietsers en voetgangers in drukke binnensteden. 16 maart 2021 Steden blijven groeien en daardoor wordt het steeds drukker in de binnensteden. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en andere steden kampen met ruimtegebrek in het centrum. Omdat zij weinig ruimte innemen worden fietsen gezien als de oplossing voor het gebrek aan ruimte en inmiddels zijn er al meer fietsers en voetgangers dan automobilisten in deze […]
Fietsen een positief effect op de lokale economie 1 maart 2021 Regelmatig wordt het in één adem genoemd: fietsen biedt een oplossing voor een positief effect op de luchtkwaliteit, de files, de ruimteproblemen in binnensteden, de leefbaarheid, de duurzaamheid en fietsen draagt ook nog eens bij aan de economie. Deze bijdrage aan de economie wordt meestal verklaard uit het positieve maatschappelijke effect van fietsen: fietsers zijn […]
Betere doorstroming fietsers kan honderden miljoenen euro’s opleveren 16 februari 2021 Wij zien de fiets als hét vervoermiddel dat uitstekend past binnen een fysiek en economisch gezonde stad. De werkelijke maatschappelijke kosten en baten van de fiets worden nog niet altijd meegenomen in investeringskeuzes. Samen met Movares berekenden we dat een goede doorstroom van fietsers miljoenen euro’s kan opleveren! Robuuste fietsstructuren We willen oplossingen ontwikkelen die […]
Smart City
Met Mobiliteitstransitie naar Smart City mobiliteit 12 februari 2021 Veel gemeenten streven ernaar om een Smart City te worden. Dat betekent dat er een grotere rol is weggelegd voor slimme informatietechnologie en het Internet of Things. Deze informatietechnologie maakt gebruik van sensoren om zelf dingen waar te nemen en daar vervolgens actie op te ondernemen. Het doel is de leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en het […]
veilige fietspaden
Veilige fietspaden, lokale aanpak 26 januari 2021 In het afgelopen decennium heeft de overheid het fietsen flink gestimuleerd. Fietsen heeft een positief effect op de luchtkwaliteit, vermindert files, veroorzaakt minder ruimteproblemen in binnensteden, vergroot de leefbaarheid en het draagt bij aan de economie.  Maar fietsers zijn kwetsbaar. De toegenomen drukte op de fietspaden in combinatie met de diversiteit aan voertuigen met verschillende […]
De E-bike grote invloed op fietsbranche 22 december 2020 De verkopen van E-bikes stijgen sterk. Niet alleen aan 65-plussers, maar ook aan jongere mensen. Met de E-bike kunnen langere afstanden afgelegd worden en daarom biedt de E-bike mogelijkheden om meer mensen op de fiets te krijgen.